Zijn ze bang, lui of weten ze het gewoon niet? Studenten laten jaarlijks honderden euro’s liggen door geen aangifte te doen bij de Belastingsdienst.

Nog maar een week, dan is het 1 april. Voor menig Nederlander dringt deze week het besef door dat de belastingaangifte nog gedaan moet worden. Zo niet de student. Aangiftedoen voor 1 april is voorhen ook niet verplicht. Maar eengroot deel van de studenten meteen bijbaan doet helemaal geenbelastingaangifte, en hieraanzit een prijskaartje verbonden:jongeren die geen aangiftedoen laten ongeveer 52 tot78 miljoen euro liggen.

Dit bleek in november uit onderzoek van dagblad De Pers. Naast studenten met een bijbaan die geen aangifte doen, gaat het ook om de mensen die wel aangifte doen en vergeten aftrekposten aan te voeren. Dit kan honderden euro’s per student schelen, zo werd becijferd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek had in 2008 83 procent van de universitaire studenten een bijbaan. Ze verdienden hier gemiddeld 5.250 euro mee. In collegejaar 2008-2009 stonden er 220.347 studenten ingeschreven in het wetenschappelijk onderwijs. Omdat het in dit onderzoek om studenten tot 24 jaar gaat, liggen de werkelijke cijfers waarschijnlijk hoger. Velen van hen doen dus geen aangifte.

Said Boudriz van belastingadviesbureau FinQua hielp in Alkmaar in zijn buurt mensen met de aangifte en deed hetzelfde voor zijn medestudenten op de hogeschool INHolland in Alkmaar. Hij merkt dat het kennisniveau onder studenten laag ligt en dat er weinig teruggeclaimd wordt. ‘Nee, studenten weten het eigenlijk niet zo, ook de studenten die me via het bureau benaderen. Het is ook niet echt een sexy onderwerp.

Men weet eigenlijk niet waarover het gaat’, vertelt hij. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting vond in 2008 in onderzoek dat jongeren tot 25 jaar maar weinig inzicht hebben in hun financiën. Volgens Boudriz gaat het er in eerste instantie om dat studenten die werken überhaupt aangifte gaan doen. ‘Door het beperkte aantal uren en lage loon dat ze hierdoor generen, vallen studenten meestal in de eerste drempel.’ Dit betekent dus dat ze waarschijnlijk gedurende het jaar te veel belasting betaald hebben.

Ten tweede is belangrijk is dat studenten vaak meerdere baantjes hebben. Op de tweede functie wordt het hoogste tarief toegepast, omdat er maar eenmaal sprake kan zijn van loonheffingskorting. Ook dit is geld dat achteraf teruggekregen kan worden, vertelt Boudriz.

Als je dan aangifte doet zijn de aftrekposten belangrijk. Boudriz legt uit: ‘Een student die geen studiefinanciering ontvangt, kan zijn studiekosten aftrekken. Dit betekent dus dat er minder belasting betaald hoeft te worden. Hierdoor kun je ook geld terugkrijgen. Dit is ook mogelijk met een computer die je voor je studie gebruikt’, legt Boudriz uit, al bestaan hier wel voorwaarden voor. Zo is er een afschrijftijd van drie jaar en mag het maar gaan over negentig procent van de restwaarde. ‘Het zijn dingen die studenten niet weten.’

Zijn laatste tip: ‘Spring bewust om met informatie. Bewaar je jaaropgaven goed.’ Andere zaken die als aftrekpost kunnen gelden zijn reiskosten voor werk. Reis je meer dan tien kilometer naar je werk: aftrekpost. Ook als je zelf je studieboeken betaalt, of vakliteratuur gekocht hebt voor je studie, kan dit als aftrekpost gelden.

Student notarieel recht Remco van den Berg, werkzaam bij de Belastingwinkel krijgt niet veel studenten over de vloer met vragen. Van den Berg: ‘Een belastingaangifte is ook redelijk goed te doen en de inkomensonderdelen van studenten zijn redelijk overzichtelijk.’ Maar het valt hem wel op: ‘Ik weet eigenlijk niet of ze het niet snappen of niet weten.’

Vragen die wel hij krijgt verschillen. Zo vertelt hij dat nog wel eens ten onrechte gedacht wordt dat studiekosten afgetrokken kunnen worden, maar dat is niet het geval als je studiefinanciering krijgt. ‘Er zijn er maar weinig die weten dat je de kosten van een computer die je voor je studie gebruikt als aftrekpost kunt beschouwen’, zegt Van den Berg.

De belastingdienst begint juist volgende week een speciale campagne gericht op jongeren. Ook worden begin april ongeveer 400.000 mensen aangeschreven van wie de belastingdienst vermoedt dat ze recht hebben op teruggave, vertelt een woordvoerder.

Meer informatie op belastingdienst.nl/aangifte enbelastingdienst.nl/jongeren

bron: mareonline.nl