Archief voor categorie Studeren

Lenen noodzakelijk, studeren is straks weer voor de rijken

Het is nog slechter met het universitair onderwijs gesteld, dan VSNU-voorzitter Noorda onlangs deed voorkomen. Ook de toegankelijkheid wordt steeds meer bedreigd

‘We hebben de ondergrens allang bereikt’, zegt Sijbolt Noorda van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) in de Volkskrant van 14 juli. Het gaat inderdaad bergafwaarts met de financiering van de Nederlandse universiteiten. Maar er gebeurt nog meer. Stap voor stap neemt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs af. Lees verder »

Nederlanders studeren meer dan ooit

Het Hoger Onderwijs Persbureau kopte vorige maand in haar nieuwsbrief ‘Nederland scoort goed op onderwijs’ en baseerde zich hierbij op jonge cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2007 had 31 procent van de 25- tot 64-jarigen in Nederland een diploma in het hoger onderwijs behaald, terwijl het gemiddelde in de Europese Unie rond de 25 procent ligt. Hoger opgeleiden zijn in ons land minder vaak werkloos, en het aantal hoger opgeleide werklozen daalde tot voor kort gestaag. Er wordt meer gestudeerd dan ooit. Lees verder »